Heb je een te hoge BMI waarde?
Zit je niet lekker in je vel?
Wil je niet meer denken in afvallen en diëten?
Wil je leren om bewust, gelukkig en gezond te leven?
Dan is Cool misschien iets voor jou!

Wat is Cool?

Cool: Coaching op leefstijl, is een leefstijlprogramma, waarin je gaat werken aan blijvend gezonde gewoonten en een lager gewicht.

Deze gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is sinds 1 januari 2019 opgenomen in de basiszorgverzekering. Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering.

“Als je focust op resultaat, zul je niet veranderen;
als je focust op verandering, zul je resultaat zien.”
Claire Schoren

Wie kan er deelnemen?

Om deel te mogen nemen aan het Cool programma zijn er vanuit het ministerie van VWS enkele criteria gesteld waaraan de deelnemers moeten voldoen. Jouw huisarts of praktijkondersteuner (POH) zal indiceren of je aan deze criteria voldoet:
  • In de leeftijd vanaf 18 jaar.
  • Overgewicht (BMI 25-30) en met daarbij (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, diabetes type 2, of artrose.
  • Obesitas (BMI >30).
  • Voldoende motivatie om het complete Cool programma te doorlopen. (ter beoordeling van verwijzer en leefstijlcoach)
Check eenvoudig jouw BMI met de bmi-calculator.

Leefstijlcoach

Ik ben een gecertificeerd leefstijlcoach GLI-Cool, Als professional ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en begeleid ik je op je levenspad naar een gezondere manier van leven. Dit doe ik door samen met je te kijken naar je doelen en naar welke concrete stappen er nodig en mogelijk zijn om die te behalen. Ik ben jouw gids, maar jij hebt zelf het stuur in handen.
Het Cool-programma richt zich op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van je leefstijl. In zowel motivatie als gedrag.

Waarom Cool?

Als je klaar bent met Cool voel je je gezonder en fitter. Je bent naar verwachting afgevallen en meer gaan bewegen. Je kunt je beter ontspannen en beter slapen. Als je suikerziekte hebt, heb je mogelijk minder of geen medicatie meer nodig.

Waarom is Cool zo nuttig als leefstijlprogramma?

Uiteraard komen de onderwerpen voeding, beweging, ontspanning, slapen en gedragsverandering aan bod. Ook vermindering van stress, verbeteren van je energie en omgaan met je tijdsplanning behoren tot de thema’s. Cool kenmerkt zich door een integrale benadering waarbij je als deelnemer zelf bepaalt met welk thema je aan de slag gaat en in welke vorm.
Je bent niet alleen je lichaam. Ook je denken, emoties, de mate van zelfsturing en de betekenis die je geeft aan je leven maken deel uit van het een samenhangend geheel dat een mens vormt.

Verwijzing (belangrijk)

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH) om deel te kunnen nemen. Op de verwijzing moeten uiteraard je (verzekerings)gegevens staan, de indicatie voor verwijzing en de AGB code van de huisartsenpraktijk.

Vergoeding zorgverzekeraar

Deelname aan Cool is kosteloos. Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hoeft voor COOL geen eigen risico te betalen! Ik heb een contract afgesloten met het merendeel van de zorgverzekeraars. Verder heb ik een contract en nauwe samenwerking met Zorggroep Gelders Rivierenland.

Zelf aan het stuur

Deelname aan de bijeenkomsten is niet geheel vrijblijvend. Het is belangrijk om naar de bijeenkomsten te komen. Door actief deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten, help je jezelf èn leer je veel van elkaar. Je bent vormgever van je eigen leven. Je bepaalt je eigen doelen, onderwerpen en hoe je hiermee praktisch aan de slag gaat. Ik begeleid je hierin graag op weg naar meer innerlijke kracht, gezondheid en geluk.

Samenwerking en beweging

Ik werk in het land van Maas en Waal nauw samen met alle praktijkondersteuners en huisartsen van Weurt tot en met Dreumel, Daarnaast met de gezondheidsmakelaars van de GGD en zit ik in de werkgroep Bendefit.

Binnen het thema beweging werk ik als leefstijlcoach samen met fysiotherapiepraktijk De Doorkijk in Druten en de buurtsportcoach en fysiotherapeut van fysiotherapie De Hofstede in Beuningen. De tweede groepsbijeenkomst staat in het teken van beweging en zal door hun verzorgd worden.

Locaties Cool

Ik geef COOL op de volgende locaties:
Wijkcentrum De Doorkijk, Langstuk 2, 6651 HZ Druten
SCC De lèghe Polder, Schoolstraat 16, 6641 DC Beuningen
Ontmoetingscentrum De Kloosterhof, Kapittelweg 2A, Weurt