Presence For U

Integrale Coaching & Training I Vitaliteit I Bewust Leiderschap I Leefstijl

Werken aan gezondheid en geluk: het best betaalde "werk" dat je ooit zult doen.

Vitale medewerkers zijn je grootste kapitaal!

De vitaliteit van een organisatie start dan ook met de gezondheid van je medewerkers.

Medewerkers die zowel fysiek, mentaal als emotioneel in balans zijn, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie. Ze zijn innovatiever, productiever en verzuimen minder. Met alleen vitale medewerkers ben je er nog niet. Je hebt ook vitale teams en vitaal leiderschap nodig binnen een organisatie met vertrouwen als fundament.
Om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen, is een integrale aanpak nodig. Dat betekent dat je ook naar de organisatie in zijn geheel moet willen kijken.
Hieronder een beschrijving van de 5 gebieden, die samen de basis vormen voor gezondheid en geluk in je organisatie.

logo

zingeving

Missie,waarden en identiteit: wat is de missie van de organisatie en wat zijn de kernwaarden? Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Wat is het imago (intern en extern) van de organisatie? Hoe geïnspireerd zijn de medewerkers?

brein

Visie, overtuigingen, gedachten en creativiteit. Wat is de toekomstvisie binnen de organisatie? Welke gedachten hebben de medewerkers over de organisatie en over zichzelf? Hoe creatief zijn de medewerkers binnen de organisatie?

hart

Hoe is de onderlinge communicatie, samenwerking en sfeer? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie?

lijf

Hoe helder zijn de procedures, taken en rollen beschreven? Hoe effectief is de organisatiestructuur? Hoe staat het met de financiën? Deze dimensie gaat ook over de fysieke werkomgeving (gebouwen, veiligheid, arbeidsomstandigheden) en het ziekteverzuim.

zelfregie

Wat is de intentie van de organisatie? En die van de medewerkers? Hoe gecommitteerd zijn de medewerkers aan het realiseren van de organisatiedoelen? Welke acties onderneemt iedereen? Hoe betrokken is iedereen? In hoeverre stellen de medewerkers de juiste prioriteiten? Wat valt er te zeggen over de productiviteit?